Adnoddau Clwb

Ddim yn siwr beth yw amcanion cystadleuaeth? Poeni bod angen i chi fod o oedran penodol neu meddu dawn arbennig? Edrychwch ar y rheolau diweddaraf ar gyfer cystadleuthau a chanlyniadau drwy ddilyn y cystadleuthau.

Neu, efallai eich bod yn chwilio am her Newydd neu gyfle. Edrychwch pa gyfleuoedd teithio sydd ar gael yn CFFI Cymru a NFYFC yn nhermau teithio a darllenwch hanes rhai o’n teithwyr sy’n rhannu ei profiadau. Ydych chi’n awyddus I ddatblygu sgil neu oes angen achrediad arbennig arnoch ar gyfer cystadleuaeth? Bydd ein tudalennau hyfforddi yn cynnig gwybodaeth am beth sydd ar gael a sut I gymryd mantais felly cadwch lygaid allan am gyrsiau o ddiddordeb I chi.

Hefyd, mae ein criw ni yn griw cymdeithasol sydd wrth eu boddau yn “Chwarae’n galed a Joio’n galed” hyd y eithaf. Ydych chi byth wedi pendroni beth yw AGM Blackpool ?Ishe gw’bod os Dawns y Frenhines yw y loddest Nadolig yn Sir Benfro. Ewch I ddarllen yr hanesion gan rhai o’n aelodau I weld pam na fedrwch chi fforddio colli mas!

Eisteddfod

Entertainment/Adloniant

Field Day

Indoor Sports

Mini Winter Fair

Other Comps

Public Speaking

Quiz

Rally

Sports

Travelling

Dod Yn Aelod