pembs-logo-01
Dod yn aelod

Get Involved

Mae ein haelodau yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau.

Our Clubs

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ein 12 clwb yn Sir Benfro.

Latest from the Gallery

Edrychwch ar y lluniau diweddaraf yn ein Horiel luniau CFFI

The Committee

Darganfyddwch wybodaeth bellach am ein Pwyllgorau CFFI

Twitter Feed

  • Our Twitter feed is currently unavailable but you can visit our official twitter page @PembsYFC.

Facebook Feeds

2 months ago

Pembrokeshire YFC

Cystadleuaeth21 a Iau / Competition 21 and under
1af Joe Richards, Keyston
2il Rhodri Lewis Jnr, Hermon
3ydd Bethan Jenkins
3ydd Dan Morgan
...

View on Facebook

2 months ago

Pembrokeshire YFC

Canlyniad Brawdddeg / Sentence
1af Ang harad Edwards, Llysyfran
...

View on Facebook

2 months ago

Pembrokeshire YFC

Canlyniadau GWAITH CARTREF limerig / Limerick
1af - Nicola Luke Evans, Abergwaun
2-Hannah George, Abergwaun
3ydd - Tomos Lewis, Hermon
...

View on Facebook