Gwyl Drama Cymraeg

Welsh Drama Festival

Theatr Y Gromlech, Crymych

4 a 5 Chwefror/ 4 & 5 February 2020

Nos Fawrth/ Tuesday – Eglwyswrw & Hermon

Nos Fercher/ Wednesday – Abergwaun & Llysyfran

Dechrau am 7yh/ Commencing at 7pm

Tocynnau £5 Oedolion a £3 Plant

Tickets: £5 Adults and £3 Children

Beirniad: Judge – Mr Gareth Morgans

Comments are closed.