Gwledd o Adloniant!

Er waetha’ tywydd gwlyb a thamaid a Eira death 3 clwb allan I gystadlu yn yr adloniant Cymraeg eleni. Bu clybiau Llysyfran, Hermon ac Eglwyswrwrw  yn perfformio a diddanu cynulleidfa dda yn Theatr y Gromlech, Ysgol y Preseli ac yn bwysicach yn ceisio plesio r beirniad gwadd Mr Ifan Gruffydd , Tregaron a’I wraig Dilys. Wedi crafu pen cafwyd beirniadaeth ganmoladwy I’r tri clwb ac I’r castiau a fu wrthi gyda Tomos Lewis o Glwb Hermon yn cipio r wobr am y perfformiwr gorau a Ffion Phillips hefyd o glwb Hermon yn ennill y wobr am y berfformwraig orau. Roedd y canlyniad yn agos a marc yn unig yn gwahannu y cyntaf a’r ail. Y Buddugwyr eleni oedd Clwb Llysyfran. Pob lwc iddyn nhw nawr yn cystadlu yn y ffeinal ym Mhort Talbot ar Dydd Sadwrn 4ydd o Fawrth.

 

Comments are closed.