Ffeinal Saesneg Gwledd o Adloniant

Yn dilyn cystadlu brwd  mewn dwy noson rhag brawf yr wythnos ddiwethaf mi fydd pedwar Clwb yn ymgynnull unwaith eto I berfformio Adloniant Saesneg. Ar nos  Wener 17eg o Chwefror mi fydd Llysyfran, Clunderwen, Keyston ac Abergwaun yn dangos ei doniau yn y ffeinal fawr. Ar y noson bydd hefyd cystadleuaeth ciwb yn digwydd ar gampwsd ysgol Bro Gwaun yn ogystal a chyhoeddu canlyniadau  y gystadleuaeth ymgeisio am swydd, ynghyd a’r aelod iau a ffermwyr ifanc y flwyddyn am 2017. Bydd y drysau yn agor am 6yh gyda mynediad yn £6 yr un. DOES DIM TOCYNNAU AR GAEL MLAEN LLAW!

Comments are closed.