Cwis Dafarn

Nos Lun yr 20fed o Chwefror bydd y sir yn cynnal cwis dafarn yng nghlwb golff Hwlffordd. Timoedd o 4 a £1 yr un i gystadlu. Mae modd archebu bwyd ymlaen llaw wrth gysylltu a’r swyddfa ar 01437762639. Rhaid derbyn archebion erbyn y 17eg.  Noson agored gyda gwobrau I r tim CFFI gorau a’r tim dros oedran CFFI gorau.

 

Comments are closed.