pembs-logo-01

Displaying the ‘Uncategorised’ Category

Cota gwyn yn crwydro!

Gan adael gwres y gorllewin troi sawdl tua Sir Efrog wnaeth tri rhocyn o Sir Benfro i gynrychioli’u sir a’u gwlad yn Sioe Fawr Sir Efrog. Yn arwain y tîm roedd Charles George o CFFI Abergwaun yn yr adran 26 oed ac iau gyda Rhys James, Llys-y-frân a Robbie Reed Griffiths yn yr adran 21…

Read More

Sir Benfro yn sereni yn Stafford unwaith Eto!

Mae perthynas dda yn datblygu rhwng aelodau CFFI Sir Benfro a diwrnod cystadlaethau NFYFC yn Staford. Eleni eto aeth tyrfa dda o aelodau hyfforddwyr a chefnogwyr ar daith i Stafford. Roedd timau’n cystadlu’n frwd mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus, peirannau eich breuddwydion a bwrdd syniadau, ffrisbee, ffensio a sgiliau’r gweithdy. Unwaith eto roedd y canlyniadau yn…

Read More

Rali 2018

Rali Clwb hynna Cymru cafodd eu coroni yn bencampwyr Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro yn 2018 yn dilyn perfformiad clodwiw. O dan arweiniad eu Cadeirydd Daniel Roblin, enillodd Clunderwen darian yr NFU gyda Hermon yn dod i’r ail safle ac Abergwaun yn 3ydd. Cafodd Hermon gystadleuaeth tynnu’r gelyn buddiol yn ennill y marched a’r…

Read More

Elusen y Cadeirydd

Elusen y Cadeirydd: Mae Cadeirydd y sir yn newid arddangos gwartheg am reidio beic i gwblhau her enfawr ar gefn beic. Mae Non Thorne, o CFFI Tiers Cross wedi penderfynu ymgymryd â her unigryw yn ystod ei blwyddyn fel cadeirydd drwy seiclo o Hwlffordd I Blackpool ar gyfer y cyfarfod blynyddol. Bydd y siwrne 250…

Read More

Cwis Dafarn

Nos Lun yr 20fed o Chwefror bydd y sir yn cynnal cwis dafarn yng nghlwb golff Hwlffordd. Timoedd o 4 a £1 yr un i gystadlu. Mae modd archebu bwyd ymlaen llaw wrth gysylltu a’r swyddfa ar 01437762639. Rhaid derbyn archebion erbyn y 17eg.  Noson agored gyda gwobrau I r tim CFFI gorau a’r tim dros…

Read More

Ffeinal Saesneg Gwledd o Adloniant

Yn dilyn cystadlu brwd  mewn dwy noson rhag brawf yr wythnos ddiwethaf mi fydd pedwar Clwb yn ymgynnull unwaith eto I berfformio Adloniant Saesneg. Ar nos  Wener 17eg o Chwefror mi fydd Llysyfran, Clunderwen, Keyston ac Abergwaun yn dangos ei doniau yn y ffeinal fawr. Ar y noson bydd hefyd cystadleuaeth ciwb yn digwydd ar…

Read More

Gwledd o Adloniant!

Er waetha’ tywydd gwlyb a thamaid a Eira death 3 clwb allan I gystadlu yn yr adloniant Cymraeg eleni. Bu clybiau Llysyfran, Hermon ac Eglwyswrwrw  yn perfformio a diddanu cynulleidfa dda yn Theatr y Gromlech, Ysgol y Preseli ac yn bwysicach yn ceisio plesio r beirniad gwadd Mr Ifan Gruffydd , Tregaron a’I wraig Dilys….

Read More