Seremoni arall yn cadeirio prif Lenor yr Eisteddfod a dwbwl i Llysyfran

Yn ail seremoni bu Mrs Ionwy Thorne unwaith eto yn arwain yn ei ffordd unigryw. Pleser oedd gweld teilyngdod unwaith yn rhagor ac am yr eildro i Glwb Llysyfran aiff y gwobrau. Naomi Seren Nicholas yn cipio ei ail cadair Eisteddfodol a Pippa Williamsennillydd y gadair yn dod yn ail a Leah Davies yn drydydd y ddwy yma eto o Glwb Llysyfran. Llongyfarchiadau Llysyfran ac yn arbennig i Naomi Nicholas.

Comments are closed.