Sir Benfro yn sereni yn Stafford unwaith Eto!

Mae perthynas dda yn datblygu rhwng aelodau CFFI Sir Benfro a diwrnod cystadlaethau NFYFC yn Staford. Eleni eto aeth tyrfa dda o aelodau hyfforddwyr a chefnogwyr ar daith i Stafford. Roedd timau’n cystadlu’n frwd mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus, peirannau eich breuddwydion a bwrdd syniadau, ffrisbee, ffensio a sgiliau’r gweithdy.
Unwaith eto roedd y canlyniadau yn wych i CFFI sir Benfro gyda’r tîm Siarad Cyhoeddus iau sef Joe Richards,Yori Evans a Mirain James  o dan hyfforddiant Katie Davies yn dod yn gyntaf gyda chlod ychwanegol i Mirain James a enwyd yn bencampwraig y siaradwyr un ar bymtheg ac iau. Hefyd tîm y sgiliau gweithdy Caryl Bevan, Rhodri Vaughan, Rhys Bevan a Lawrence Hancock a ddaeth i’r brig gyda help eu hyfforddwyr Hugh Bevan a Harold Warlow. Yn y gystadleuaeth Dim ond Muned profodd tîm sir Benfro bod mwy na digon gyda nhw i’w ddweud ar bob math o bynciau amrywiol gyda Tomos Evans, Daniel Morgan, Emily Lloyd a Naomi Nicholas yn cipio’r ail wobr gyda help eu hyfforddwyr Mrs Dill Williams a Mrs Karen Jones. Dadlau Mace oedd yr her ar gyfer aelodau’ r tîm hyn ac unwaith eto roedd aelodau CFFI Sir Benfro yno yn cynrychioli’r Cymry. Profodd Sam Kurtz, Tania Hancock, Josie Lewis a Christina Morgan eu gallu i ddadlau o blaid ac yn erbyn i ddod i’r ail safle ac Angharad Edwards yn profi ei gallu i gadw trefn fel cadeirydd hefyd yn aelod o’r tîm ac yn ennill cadeiryddes orau’r gystadleuaeth. Diolch enfawr i’w hyfforddwraig Helen Hodges ac i Rhiannon James, Karen Jones a Peter Llewellin am eu help. Hefyd yn Stafford mewn penwythnos prysur i’r sir roedd tîm ffensio Clunderwen wrthi eto mewn gwres tanbaid yn ffensio am ei bywydau ac yn dod i’r 9fed safle a bu’r tim ffrisbee wrthi ar y dydd sul yn sicrhau’r 5ed safle. Bu Tom Bradbury hefyd yn cynrychioli’r sir yn y gystadleuaeth Peiriannau eich breuddwydion drwy greu peiriant amaethyddol a bwrdd syniadau yn dangos y peiriant wrth ei waith.

Comments are closed.