Rali 2018

Rali
Clwb hynna Cymru cafodd eu coroni yn bencampwyr Rali Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro yn 2018 yn dilyn perfformiad clodwiw.
O dan arweiniad eu Cadeirydd Daniel Roblin, enillodd Clunderwen darian yr NFU gyda Hermon yn dod i’r ail safle ac Abergwaun yn 3ydd. Cafodd Hermon gystadleuaeth tynnu’r gelyn buddiol yn ennill y marched a’r ieuenctid i sicrhau’r bencampwriaeth tynnu’r gelyn. Abergwaun oedd y buddugwyr yng nghystadlaethau cyn rali a’r cystadlaethau hyn. Ond, diwrnod Clunderwen oedd hi gyda diolch i ganlyniadau safonol drwy’r dydd, yn cynnwys ennill arddangosfa’r ffederasiwn, llyfr lloffion a gwisgo arweinydd yn sicrhau maen nhw oedd a chlod ac anrhydedd o fod yn Enillwyr Rali 2018.
Roedd Brenhines y sir 2018 Miss Tania Hancock o Keyston gyda chefnogaeth Llysgennad y Sir Charles George a’i phedair morwyn Martha Perkins, South Pembs, Georgie Radmore Clunderwen a Ffion Edwards a Christiona Morgan o Lys-y-frân yn werth ei gweld ac yn mwynhau eu diwrnod. Am restr lawn o fuddugwyr ewch i’r adran ar y wefan.
Mae’r calendr prysur yn parhau gyda rygbi, hoci netball a Frisbee yn cael ei chynnal yn y sir yn yr wythnosau i ddod.

Comments are closed.