Ymaelodi

Mae ond yn cymryd munud i ddod yn aelod ond rydym yn weddol ffyddiog na fyddwch yn colli cysylltiad gyda’r mudiad. Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw llenwi’r ffurflen aelodaeth isod. Sicrhewch eich bod wedi llenwi pob adran a bod rhiant neu warchodwr wedi arwyddo eich ffurflen os ych chi o dan 18. Ewch ar ffurflen yn ol at trysorydd eich clwb ac arhoswch am eich carden aelodaeth.

2018 Ffurflen Ymaelodi