Elusen y Cadeirydd

Elusen y Cadeirydd:
Mae Cadeirydd y sir yn newid arddangos gwartheg am reidio beic i gwblhau her enfawr ar gefn beic.
Mae Non Thorne, o CFFI Tiers Cross wedi penderfynu ymgymryd â her unigryw yn ystod ei blwyddyn fel cadeirydd drwy seiclo o Hwlffordd I Blackpool ar gyfer y cyfarfod blynyddol. Bydd y siwrne 250 milltir yn cymryd 4 diwrnod i gyflawni a bydd tîm o aelodau brwd cffi sir Benfro yn ymuno a Non o dan y teitl Non’s Riders.
Medda Miss Thorne “ Bob blwyddyn mae’r cadeirydd sir yn dewis her bersonol unigryw ei hunain i godi arian ac eleni meddyliais i wthio r ffinia gyda her ymwthiant. Bydd dros 5000 o ffermwyr ifanc yn cyrraedd Blackpool ar gyfer y cyfarfod blynyddol mewn ceir ar drên ac ar fws. Ond, bydd criw o aelodau CFFI Sir Benfro yn gwisgo ein Lycra yn rhoi aer y nain olwynion ac yn pedlo’r holl ffordd. Rwy’n fwy cyfforddus o lawer mewn cylch sioe yn arddangos fy ngwartheg Henffordd, ond dyma beth yw mudiad y CFFI : herio’ch hunan i drio rhywbeth newydd mewn ffordd hwylus a gwneud ffrindiau oes. Mi fyddwn yn codi arian I Prostate Cymru, Ambiwlans Awyr Cymru a CFFI Sir Benfro.
Byddem yn ddiolchgar iawn am bob cyfraniad, ewch draw i’n tudalen Justgiving “pembsyfcbigadventure’ neu anfonwch eich rhoddion i swyddfa’r sir neu at Non Thorne. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Non ar 07890 781323.
Mae modd dilyn y seiclwyr ar Facebook “Pembs YFC Big Adventure 2018” ac ar Twitter @YfcBigadventure

Comments are closed.