Cota gwyn yn crwydro!

Gan adael gwres y gorllewin troi sawdl tua Sir Efrog wnaeth tri rhocyn o Sir Benfro i gynrychioli’u sir a’u gwlad yn Sioe Fawr Sir Efrog. Yn arwain y tîm roedd Charles George o CFFI Abergwaun yn yr adran 26 oed ac iau gyda Rhys James, Llys-y-frân a Robbie Reed Griffiths yn yr adran 21 a 16 ac iau. Sicrhaodd eu llygaid craff a rhesymu rhugl gerdyn coch iddyn nhw fel tîm gyda llwyddiant unigol i Charles George wrth iddo ennill ei adran unigol

Yn y cyfamser yn agosach i adre bu aelodau yn ymarfer eu beirniadu stoc gan gymryd mantais lawn o gystadleuaeth beirniadu stoc a drefnwyd gan Sioe Aberteifi. Bu aelodau’n cystadlu mewn cystadleuaeth beirniadu da godro, moch a defaid gyda chanlyniadau gwych. Yn y da godro adran ganol death Poppy Lewis Llawhaden yn 3ydd. Yn yr adran foch yn 3ydd roedd Carys Howell Llawhaden ac yn yr adran hyn Sir Benfro oedd ar y brig gyda 1af yn mynd i Betsan Williams, Hermon 2il I Eleri George Keyston a 3ydd i Jac Williams Hermon. Yn adran y defaid enillodd Caryl Davies Eglwyswrw a Sara Edwards Llysyfran yn ail ac fe aeth y 3ydd safle i Betsan Williams Hermon. Canlyniadau gwych unwaith eto i sir Benfro.

Comments are closed.