Disgrifia dy hunan – Joio sbort. Cyfeillgar. Trefnus. Gofalgar. Hapus.
Hoff gystadleuaeth – Adloniant. Mae’n gystadleuaeth sydd yn dod â phawb at ei gilydd- gan fod rhyw agwedd o’r gystadleuaeth yn plesio pawb. Mae pawb yn gweithio’n galed, ond yn cael llawer iawn o hwyl hefyd!
Hoff weithgaredd- Gweithgareddau Elusennol. Pan mae pawb yn tynnu at ei gilydd i gael hwyl a’r cyfan er mwyn codi arian at achos da.
Hoff beth am y CffI?- Cyfeillgarwch. Mae pob clwb yn gwneud eu rhan i gefnogi eraill ym mhob agwedd o CFfI yn Sir Benfro boed o fewn cystadleuthau neu ddigwyddiadau eraill. Mae CFfI yn gymuned fach yn ei hun!
Profiad Gorau – Ennill yr actores orau yn Sir Benfro yn 2018, gyda’n clwb ni – Llys-y-Frân- yn ennill yn Sir Benfro a mynd ymlaen i gynrychioli Sir Benfro ar lefel Cymru yn yr un flwyddyn