Amdanom ni

C.Ff.I Sir Benfro

Croeso i wefan newydd C.Ff.I Sir Benfro  Yma cewch wybodaeth diweddaraf am waith a digwyddiadau’r  mudiad yn Sir Benfro yn ogystal a gwybodaeth am y 12 o glybiau yn ein sir. Dilynwch ni am y newyddion diweddaraf, gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y sir a chanlyniadau cystadleuthau.

Pwy yw’r CFFI ?

Mudiad Ieuenctid gwledig yw’r CFFI i unrhyw un rhwng 10 a 28 mlwydd oed ac mae’r sir yn gysylltiedig a CFFI Cymru a’ r NFYFC.

Mae ein aelodau yn mwynhau cymdeithasu a chydweithio gyda bobl o’r un oed, dysgu, cyflawni a chael hwyl a sbri. Er yr enw does dim rhaid i chi fod yn Ffermwr i ymaelodi!

Mae’r clybiau fel y ffederasiwn sirol yn gweithredu strwythyr pwyllgor ddemocrataidd. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd i aelodau gymryd cyfrifoldeb am rhedeg y clybiau, edrych ar ol  diddordebau  eu aelodau  a bod yn rhan o benderfyniadau  o fewn eu clybiau. Yn y cyfarfod blynyddol caiff aelodau eu hethol fel swyddogion y clwb ac fe’u cefnogir yn swyddi yma drwy hyfforddiant a chefnogaeth yr arweinyddion clwb. Mae hefyd cyfleuoedd i ddod yn rhan o’r broses ar lefel sir Cymru a Chenedlaethol.

Mae’r clybiau yn trefnu eu rhaglenni eu hunain ar gyfer eu cyfarfodydd wythnosol, gyda gweithgareddau yn cynnwys chwaraeon,crefft,a  datblygu sgiliau. Gyda ystod mor eang mae clybiau yn sicrhau fod diddordebau bob aelod yn cael eu cwrdd. Yn ogystal mae digwyddiadau ychwanegol a drefnir gan y sir yn cynnwys cystadleuthau a chymdeithasu/ codi arian. Mae’r cystadleuthau yn cynnwys siarad cyhoeddus, beirniadu stoc a sgiliau gwledig yn rhoi  cyfle i aelodau gystadlu yn erbyn aelodau eraill o’r un sir ac os yn llwyddianus mae’r cyfle wedyn i gystadluar lefel Cymru a Chenedlaethol yn erbyn aelodau o bob cwr o Gymru a Lloegr.

Swyddogion Sir a Staff

Clwb 100

Fel  Elusen mae ffederasiwn clybiau ffermwyr ifanc sir Benfro yn ddyleuds i bawb am eu cefnogaeth ariannol. Rydym yn rhedeg clwb 100+ gyda 4 gwobr y flwyddyn yn yr Eisteddfod, Adloniant, Rali ac yn Sioe’r sir sy’n cynnig gwobrau gwych. Beth am ymuno drwy lewni ffurflen gais isod am eich cyfle chi i ennill

(Linc I ffurflen Clwb cant)

 Noddwyr

Rydym yn ddiolchgar dros ben am y  gefnogaeth ariannol  a ddanogsir I’r mudiad gan fusnesau, mudiadau a Chynghorau lleol. Dyma restr o noddwyr 2019/2020 sydd wedi nod di ein digwyddiadau eleni: Valero, NFU, FUW, PCC, PAS.