Can Gyfoes / Contempory Song

Can Gyfoes / Contemporary Song 1af Charles George, Abergwaun 2il Angharad Edwards, Llysyfran 3ydd Jess Robinson, Clunderwen 4ydd Mirian James, Hermon

Read More

Seremoni arall yn cadeirio prif Lenor yr Eisteddfod a dwbwl i Llysyfran

Yn ail seremoni bu Mrs Ionwy Thorne unwaith eto yn arwain yn ei ffordd unigryw. Pleser oedd gweld teilyngdod unwaith yn rhagor ac am yr eildro i Glwb Llysyfran aiff y gwobrau. Naomi Seren Nicholas yn cipio ei ail cadair Eisteddfodol a Pippa Williamsennillydd y gadair yn dod yn ail a Leah Davies yn drydydd…

Read More

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm / Film or Musical Solo.

1af Jess Robinson, Clunderwen 2nd Esyllt Thomas, Eglwyswrw 3ydd Yori Evans, Abergwaun 4ydd Pippa Williams, Llysyfran 5ed Angharad Williams, Llysyfran 6ed Charles George, Abergwaun 7fed Leah Davies, Llysyfran

Read More